HO-kedler

Passat HO-kedler

HO kedlerne er beregnet til fyring med biobrændsel, bl.a. træpiller, træflis, halm, spåner og lign.

HO-kedlen er en serie af fastbrænselskedler, der har en ren og optimal forbrænding, som også opfylder de strengeste miljøkrav.
Kedlen er en totrækskedel med vandkølet svøb.
I kedlens konvektionsdel vendes røggasserne to gange under afkølingen. Brændslet føres fra lager frem til kedlen af en snegl, blæser eller anden individuel løsning.
Her afleveres det til celleslusen. Fra celleslusen føres brændslet af en stokersnegl gennem kedlensbagvæg ind i en keramisk forbrændingsherd, der er opbygget af modulsten.
Forbrændingsluften tilføres med forbrændingsluftblæser gennem huller i herdvæggen og giver, sammen med iltstyringen, en optimal forbrænding af røggasserne.
I bunden af herden findes et gennemprøvet avanceret askeskrabersystem, der automatisk fører brændslet frem i herden, således at den udnyttes optimalt.
Derefter skraber støbejernsskraberen asken hen til en snegl og videre ud i en mobil støvtæt askebeholder.
HO-serien er et gennemtestet produkt, som indtil nu har givet varme til institutioner, industri og erhverv som skoler, gartnerier, tømrerer osv. rundt i hele Danmark.

Beskrivelse:

Kapacitet 140 – 990 Kw
PLC Styring
Mulighed for røggasrensning med filter eller cyklon
Virkningsgrad over 88 %
CO emission meget lav

Brændsler:

Halm: Minibig (PMR opriver), Bigballer (PBR-II) / (PBR-III), Rundballer (PBR-III)
Flis: Skovflis klasse 1-2 max 35 %vandinhold, Savsmuld, Møbelflis
Træpiller: 6 mm, 8 mm

Medfølgende udstyr:

Stokersnegl
Brandslukningsudstyr
Keramisk stenherd
PLC styring
El tænding

Stoker

Stokeren forsyner kedlen med brændsel.
En komplet stokerenhed består af cellesluse, stokersnegl og tilbagebrandsslukning.
Stokerenheden tilsluttes kedlens vandkølede stokerindgang.
– Halm: 280/280 til 400/400
– Flis: 180/130 til 280/180
– Træpiller: 100/100 til 180/180

Stokersnegl:

For at opnå optimal forbrænding er HO kedlen forsynet med iltstyring. Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget. Herved opnås en optimal miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Brandslukningsudstyr:

Tilsluttes stoker indføring og tilkobles vandforsyningen. Ved en evt. tilbagebrand i stokersneglen sprøjtes vand på brændslet ved indgangen til brændkammeret.

HO fuldautomatiske biobrændselsanlæg

Med dette fyringsanlæg får man en fleksibel løsning med stor kapacitet. Bredden i HO-anlægget spænder fra 50 – 850 kW for proces- og boligopvarmning. Anlægget kan fyrer med halm, træpiller, korn, flis samt mange andre brændselstyper.
HO-kedlen kan uden ekstra udrustning anvendes til de fleste granulerede og tørre biobrændsler.

Konvektionssystem

Keramisk stenherd

Styring:

HO automat styringen er baseret på en PLC med touch-skærm. Denne type styring er meget fleksibel i opbygning og tilpasning, hvilket medfører mulighed for kundetilpassede løsninger, med styring af eksempelvis halmopriver, Ipad-løsning, SMS-alarmer o.s.v.

Sodblæsning:

Sodblæsningsanlægget er placeret i kedlens låge og leveres med tilhørende styring og kompressor.
Et anlæg til sodblæsning fungere med trykluft. På en brøkdel sekund bliver trykluft blæst ud gennem en filterventil. Dette medvirker til, at alle aflejringer i kedler og varmevekslere fjernes kontinuerligt og effektivt.
Kontinuerligt renholdelse medfører bevisligt meget højere virkningsgrad og dermed mindre brændselsforbrug pr. produceret MW.

Askeudtag:

Det automatiske askeudtag består af en intern askesnegl, som trækker asken ud af kedlen. Denne snegl er forsynet med en kraftig gearmoter, således eventelle slaggedannelser kan knuses. Fra sneglen køres asken ud i en 210 L lufttæt asketønde, placeret ved siden af kedlen. Da asken kører ud i bunden af beholderen, komprimeres asken af egenvægten. Dette sikrer optimal udnyttelse af tøndens kapacitet.
Askeudtaget styres automatisk. Askesystemet kan tilpasses lokale forhold med eksterne snegle og større askebeholdere.

TEKNISKE DATA

Effekt Træpiller: 120 KW. – 990 KW.
Effekt Halm: 20 %
Træflis: P63.
Prøvetryk: 4 bar.
Arbejdstryk: 2,5 bar.