Compact serien

Compact C2 – C16

Passat Compact magasinkedel er en komplet enhed bestående af kedel, styring og magasin.
Afhængig af hvilken model du vælger, fåes den med effekt fra 11kw og til 199kw.
Alt i Compact kedlen er nøjagtigt tilpasset hinanden og isoleret således at varmetabet er minimalt.

Forbrændings teknik

Compact kedlen er monteret med en mikroprocessor styring, som ved hjælp af iltsonde sikrer en optimal forbrænding og fyringsøkonomi ved variabel varmebehov.
I kedlens brændselsmagasin er der indbygget føler og dyse, som giver vand ved en eventuel tilbagebrænding.
Anlægget overholder alle regelsæt for kedler i Danmark og er godkendt efter de strenge krav EU EN 303-5 (2013) klasse 5 .
Compact kedlen C2 – C16 kan anvende de fleste granulerede og tørre biobrændsler, såsom flis, træpiller, korn og diverse granulater.

Tilbehør – medfølger

Iltstyring

For at opnå optimal forbrænding er Compact kedlen forsynet med iltstyring.
Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget.
Herved opnås en optimal, miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Askeudtag – Sodblæsning

Sodblæsningsanlægget er placeret i kedlens låge og leveres med styring og kompressor.
Det fungerer med trykluft, som medvirker at alle aflejringer i kedlen og varmeveksleren fjernes kontinuerligt og effektivt

Renseværktøj

Håndsvinget anvendes til manuel rensning af rørbatteri ved at dreje spiralerne (turbolatorerne) i konvektionsdelen.
Du kan også anvende Boremaskine ved brug af beslag, i stedet for håndsving. Askeskraber bruges til tømning af brændkammeret, når du vil slukke for kedlen.

Installation af Compact kedlen

Den effektive styring af forbrændingen har betydet, at Compact biokedler installeres med trykekspansion.
Anlæg skal placeres og installeres efter Passats forskrifter med termostatisk kedelshunt ellers bortfalder garantien på Compact kedlen.

Automatisk påfyldning

Automatisk påfyldning sørger for påfyldning fra ekstern silo/lager.
Det automatiske påfyldningssystem til Passat Compact magasinkedlerne gør fyring med forskellige biobrændselsgranulater mere komfortabelt.
Brændselet føres automatisk frem til magasinet, når den indbyggede niveauføler giver signal til dette. Passats automatiske påfyldningssystem anbefales især i kombination med Compactkedler med stor ydelse, eller ved stort varmeforbrug.

Compact C2 400 L

– Kan modulere driften fra 6,3 kw – 23,9 kw.
– Pausefyre
– Virkningsgrad 91 %
– Er som standard monteret med iltstyring
– Kan fyre med træpiller i str. 6 og 8 mm.
– Vandinhold 60 liter 
– Rørtilslutning 1″
– Hedeflade 2,5 m2
– Prøvetruk/Arbejdstryk 4/2,5 bar 
– El-forbrug 145 W
– Anbefalet min. skorsten Ø150 indv. mm.

Compact C4 400 L

– Kan modulere driften fra 12,2 kw – 42,3 kw.
– Pausefyre
– Virkningsgrad 92 %
– Er som standard monteret med iltstyring
– Kan fyre med træpiller i str. 6 og 8 mm.
– Vandinhold 110 liter
– Rørtilslutning 1″
– Hedeflade 4 m2
– Prøvetruk/Arbejdstryk 4/2,5 bar
– El-forbrug 145 W
– Anbefalet min. skorsten Ø175 indv. mm.