Containerløsniger

Containerløsniger bruges som et alternativ til et fyrrum og giver mulighed for placering efter behøv. Containerløsninger kan både laves med Compact, HO og Caria kedler. Hvilket også gør at man kan benytte forskellige brændselsformer, alt fra halm til flis og træpiller, afhængig af hvilken kedel man benytter. Containerløsningerne kan fåes op mod 500 kw.

To HO-kedler i hver deres container med fælles påfyldning.

En HO-kedel før første optænding.

En 180kw. HO-kedel set fra bagerst i containeren.

Ønsker man en løsning i container bedes man henvende kontakt til os ved enden telefon eller mail. 

Kontakt