Er biobrændsel noget for mig?

Biobrændsel er billigt og miljøvenligt

Fyring med brænde, træpiller eller andet biobrændsel er en både billig og miljøvenlig måde at opvarme sit hus på, hvis du har et effektivt fyringsanlæg og samtidigt husker at fyre rigtigt.

Selvom fyring med træ eller andet biobrændsel er CO2-neutralt, er det dog samtidigt også kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form af partikler og tjærestoffer.

Det er derfor vigtigt at vælge et anlæg, som har en god og effektiv forbrænding og altid fyre med rent og tørt brændsel.


Biobrændselanlæg er billige i drift

Med et biobrændselsanlæg kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra olie eller naturgas.

Der er dog samtidigt også mere arbejde forbundet med biobrændselsanlæg. Der er vedligeholdelse af anlægget og påfyldning af brændsel. Herudover kræver det også mere plads til opbevaring af brændsel.

For mange er fyring med brænde lig med hygge, når flammerne buldrer og knitrer i brændeovnen.
Bor du tæt på andre mennesker, er det dog en god ide at sikre dig, at naboerne ikke bliver generet af røg og partikler fra skorstenen.

SE PRODUKTER

Er du i tvivl?

Læs mere om biobrændselskedler fra Passat.

TIL ARTIKELKONTAKT OS