Regler for biobrændsels anlæg

Regler for opsætning af biobrændselsanlæg

 Før du anskaffer et
biobrændselsanlæg…

Overvejer du at anskaffe et biobrændselsanlæg skal du være opmærksom på, at der stilles en række krav til både selve fyringsanlægget og installationen.

Alle biobrændselsanlæg, lige fra brændeovne til træpillefyr, skal være afprøvet og godkendt før de må installeres.

Der stilles krav til virkningsgrad, partikel-emission samt brandmæssige forhold omkring installationen.
Som forbruger bør du derfor altid sikre dig, at disse krav er overholdt.

Krav til virkningsgrad af biobrændselsanlæg

I henhold til bygningsreglementet skal alle biobrændselsfyrede kedler have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 5 i henhold til standarden EN 303-5. Det betyder f.eks., at en kedel på 20 kW skal have en virkningsgrad på minimum 88,3%.
Virkningsgraden for nye biobrændselskedler ligger i dag på 80-90% for manuelt fyrede kedler og 85-95% for automatisk fyrede kedler.
Kedler som er fyret med halm er undtaget for kravet.

Læs mere i bygningsreglementet.

For brændeovne og pilleovne stiller EU’s obligatosike CE-mærkning krav til en mindste virkningsgrad på 50%. De fleste nye ovne har i dag en virkningsgrad på 70%, og vælger du en svanemærket ovn, er der krav om en virkningsgrad på mindst 75%.

Emissionskrav til biobrændselsanlæg

For at mindske luftforureningen fra biobrændselsanlæg er der krav til partikelforurening. Det betyder i praksis, at der ved opsætning af biobrændselsanlæg altid skal medfølge en prøvningsattest på fyringsanlægget, som dokumenterer at anlægget overholder de lovmæssige krav til partikelemission.
Prøvningsattesten skal underskrives af din skorstensfejer, før at anlægget kan tilsluttes og det er ejerens ansvar, at anlægget har en dokumentation/prøvningsattest.

Du kan læse mere om reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen

Brandkrav til biobrændselsanlæg

For at fungere optimalt og sikkert skal biobrændselsanlæg installeres korrekt. Anlægget skal derfor altid monteres efter leverandørens anvisninger og efter gældende lovkrav.

Det betyder bl.a. at anlægget skal overholde krav om brandsikkerhed, som angivet i bygningsreglementet (se ovenstående), Brandteknisk Vejledning (BTV 32), og Arbejdstilsynets forskrifter (At-vejledning b.4.8)

BTV 32At-vejledning b.4.8