Biobrændselsanlæg

Hører du til den fjerdel af de danske husstande, som bor uden for fjernvarme dækning, har du sandsynligvis en anden individuel opvarmning i form af eksempelvis oliefyr eller biobrændselsfyr.

Har du et ældre oliefyr, kan det være en god ide at overveje et biobrændselsanlæg. Det er billigere og mere miljørigtigt end olie.

Typer af biobrændeselanlæg

Biobrændselsanlæg er som udgangspunkt konstrueret til at benytte en bestemt brændselstype. Det variere fra forskellige udgaver af træmateriale til andet organisk materiale som halm eller korn. Hvilket materiale eller fyringsanlæg det passer bedst til dig, afhænger bl.a. af din boligsituation, boligstørrelse, og hvor meget arbejde du ønsker af lægge i fyringen.

De følgende sektioner gennemgår de forskellige typer biobrændselsanlæg.

Kort om gennemforbrændingskedler

Gennemforbrændingskedlen er stadig den mest udbredte kedel herhjemme, og er typisk en ældre støbejernskedel, som eksempelvis de dansk producerede Salamander, Tasso og RIO-kedler, som blev solgt i massevis frem til 1950’erne, og som stadig står i rigtig mange hjem.

Hvordan virker en gennemforbrændingskedel

Gennemforbrændingskedlen er karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig nedefra og op gennem hele brændselslaget. Kedlen var oprindeligt beregnet til fyring med koks og olie. Modsat koks, som er et gasfattigt brændsel, kræver fyring med brænde en langt højere temperatur og ilttilførsel for at sikre en effektiv forbrænding af røggasserne. Ved brændefyring i en gennemforbrændingskedel vil man derfor få en dårlig forbrænding af røggasserne med en virkningsgrad på under 50%.

Gennemforbrændingskedler er ikke godkendt til brænde

Udover en dårlig varmeøkonomi vil en ufuldstændig afbrænding af røggasserne også medføre en øget luftforurening. De uforbrændte gasser fra brændet vil samtidigt medføre en øget risiko for nedbrydning eller korrosion af skorstenen, hvor de sammen med vanddamp fra vådt brænde vil kunne kondensere i skorstenen som løbesod. Dette vil på sigt føre til nedbrydning af skorstenen og kan medføre store skader på vægge og tapeter samt give kraftige lugtgener. Der findes i dag ingen gennemforbrændingskedler, som er godkendt til brændefyring, men de kan stadig købes. Man skal derfor være opmærksom på, at de kun er godkendt sammen med en pillebrænder til fyring med træpiller eller til fastbrændsel i form af koks og kul, men altså ikke træ.

Regler for brændekedler

Opvarmning med brændekedler er i dag omfattet af flere krav og regler end tidligere, og med stramningerne i bygningsreglementet de senere år stilles der nu også krav til kedlernes virkningsgrad, og til hvor meget de forurener. I dag skal alle biobrændselskedler således være godkendt og afprøvet for at kunne opstilles i såvel nye som gamle huse. Har man en eksisterende kedel installeret, der ikke lever op til de nye krav, må man dog godt fortsætte med at bruge den, hvis den er installeret før 1. januar 2006, hvor de nye regler trådte i kraft.

Brændekedler

Opvarmning med en brændekedel kan være en billig måde at varme sit hus op med, men har du en brændekedel af ældre dato, er det måske på tide at udskifte den – både for økonomiens og miljøets skyld. Et stort antal af de brændekedler, som står rundt omkring i de danske boliger, er nemlig slet ikke egnet til fyring med brænde.

Brændekedler i tre typer

Der findes i dag mange forskellige kedler, som bruges til fyring med brænde, men overordnet kan man skelne mellem tre forskellige kedeltyper: gennemforbrænding, underforbrænding og omvendt forbrænding.

Find de typegodkendte biobrændselskedler

På Teknologisk Instituts hjemmeside findes der en oversigt over typegodkendte biobrændselskedler. Alle kedlerne på listen er testet i henhold til gældende standarder.

Kedlerne på listen er tildelt et miljømærke og et energimærke. Ifølge Teknologisk Institut, er mærkerne ikke et udtryk for, at nogle anlæg er dårlige, men blot en hjælp til at finde de mest energi- og miljøvenlige anlæg.

Kort om brændekedler med under- og omvendt forbrænding

Alle kedler som i dag sælges som godkendt til brændefyring, er enten med underforbrænding eller omvendt forbrænding.

Hvordan virker underforbrændingskedler?

I underforbrændingskedler bevæger forbrændingsluften sig nedefra og herefter bagud gennem glødelaget uden at passere det friske brændselslag.

Hvordan virker omvendt forbrænding?

Kedler med omvendt forbrænding karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig fra toppen og nedad gennem glødelaget og ud gennem en spalte i bunden af fyrboksen til et separat forbrændingskammer. Brændekedler med omvendt forbrænding er typisk dyrest – men også de mest effektive på markedet med en virkningsgrad på over 90%.

Regler for brændekedler

Opvarmning med brændekedler er i dag omfattet af flere krav og regler end tidligere, og med stramningerne i bygningsreglementet de senere år stilles der nu både krav til kedlernes virkningsgrad, og til hvor meget de forurener. I dag skal alle biobrændselskedler således være godkendt og afprøvet for at kunne opstilles i såvel nye som gamle huse. Har man en eksisterende kedel installeret, der ikke lever op til de nye krav, må man dog godt fortsætte med at bruge den, hvis den er installeret før 1. januar 2006, hvor de nye regler trådte i kraft.

Læs også Regler om opsætning af biobrændselskedler