Biobrændselskedler

Biobrændselsanlæg

Hører du til den fjerdedel af de danske husstande, som bor udenfor fjernvarme dækning, varmer du sandsynligvis din bolig op ved hjælp af oliefyr eller biobrændselsfyr.
Har du et ældre oliefyr, kan det være en god ide at overveje et biobrændselsanlæg. Det er billigere og mere miljørigtigt end olie.

Typer af biobrændeselsanlæg

Biobrændselsanlæg er konstrueret til at benytte en bestemt brændselstype.
Denne varierer fra forskellige udgaver af træmateriale til andet organisk materiale som halm eller korn.

Hvilket materiale eller fyringsanlæg det passer bedst til dig, afhænger bl.a. af din boligsituation, boligstørrelse, og hvor meget arbejde du ønsker af lægge i fyringen.

De følgende sektioner gennemgår de forskellige typer biobrændselsanlæg.

Brændekedler

Opvarmning med en brændekedel kan være en billig måde at varme sit hus op med. Har du en brændekedel af ældre dato, kan det dog være på tide at udskifte den – både for økonomiens og miljøets skyld.
Et stort antal af de brændekedler, som står rundt omkring i de danske boliger, er nemlig slet ikke egnet til fyring med brænde.

Regler for brændekedler

Opvarmning med brændekedler er i dag omfattet af flere krav og regler end tidligere. Med stramningerne i bygningsreglementet de senere år stilles der nu også krav til kedlernes virkningsgrad, og til hvor meget de forurener.
I dag skal alle biobrændselskedler således være godkendt og afprøvet for at må opstilles i såvel nye som gamle huse.
Har man en kedel installeret, der ikke lever op til de nye krav, må man dog godt fortsætte med at bruge den. Forudsat den er installeret før 1. januar 2006, hvor de nye regler trådte i kraft.