Biobrændsel er en billig og miljøvenlig måde

Fyring med brænde, træpiller eller andet biobrændsel kan både være en billig og miljøvenlig måde at opvarme sit hus på, hvis man har et effektivt fyringsanlæg og samtidigt husker at fyre rigtigt. For selvom fyring med træ eller andet biobrændsel er CO2-neutralt, er det samtidigt også kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form af partikler og tjærestoffer. Det er derfor vigtigt at vælge et anlæg, som har en god og effektiv forbrænding og altid fyre med rent og tørt brændsel.

Biobrændselanlæg er billige i drift

Med et biobrændselsanlæg kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra olie eller naturgas. Der er dog samtidigt også mere arbejde forbundet med biobrændselsanlæg. Der er vedligeholdelse af anlægget og påfyldning af brændsel. Herudover kræver det også mere plads til opbevaring af brændsel.

For mange er fyring med brænde også lig med hygge, når flammerne buldrer og knitrer i brændeovnen. Bor du tæt på andre mennesker, er det også en god ide at sikre sig, at naboerne ikke bliver generet af røggener fra skorstenen.