Conditions

1. General


1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Passat Energy, med mindre andet er skriftlig accepteret af Passat Energy. Passat Energy kan med øjeblikkelig varsel ændre salgs og leveringsbetingelser.

1.2. Privacy Policy: The business understands and respects the importance of privacy on the Internet. The business will not disclose information about customers / users to third parties unless necessary to implement a transaction. The business will not sell your name, address, email address, credit card or personal data to any third party without your prior permission.

2. Advising

2.1.
Passat Energy rådgiver kun inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder

2.2.
Counseling is done only on the basis of information that has not been verified.

3. Offer and accept

3.1. Only written offers are binding. Tenders submitted have a validity of 30 days from the date of the offer, unless otherwise agreed in writing.

3.2. All orders are confirmed in writing. It is the client's responsibility to check the order confirmation and promptly report any errors and omissions.

3.3. Passat Energy har ikke ansvar for at forskrifter for produkterne i modtagerlandet er opfyldt, med mindre der foreligger skriftlig aftale herom

4. Prices

4.1. All prices are daily prices stated exclusive of VAT

5. Terms of payment

5.1. Payment must be made by the date the invoice specifies as the last timely payment date. If not specified, payment must be made in cash on delivery.

5.2. If the delivery is postponed due to the buyer's circumstances, the buyer - unless the seller notifies the buyer in writing - is still obliged to make any payment to the seller, as if delivery had been made at the agreed time.

5.3. Ved forsinket betaling gælder den til af Passat Energy enhver tid fastsatte rentesats.

5.4. Only when all goods have returned home and the order has been shipped will the amount be deducted from your debit card

6. Reservation of ownership

6.1. Seller reserves the right to sell the property, subject to the restrictions arising from mandatory legal rules, until the entire purchase price, plus the costs incurred, has been paid to the seller.

7. Delivery time

7.1. Expected delivery if item is in stock: 2-3 business days.
If the item is not in stock, will be delivered within 2 weeks as long as the item is in stock.
The delivery time is shown in the order confirmation / invoice.

7.2. Delivery shall be deferred if the buyer has not provided sufficient information to carry out the sale or if there are obstacles as stated in subsection (1). 12

7.3. Delay on delivery is treated in accordance with the general rules of purchase law: The buyer is in no case entitled to compensation.

7.4. Undlader køber at modtage eller afhente varen, kan Passat Energy kræve erstatning.

8. Place of delivery and risk

8.1. Delivery takes place ab. Factory so that buyer bears the risk of events occurring after delivery. This is true even if the seller incurs the transport cost.

8.2. Unless otherwise agreed separately, the buyer will pay for transport, insurance, etc.

9. Technical Data

9.1. All information in brochures, catalogs, etc. relating to. construction, weight, dimension, performance, etc. is only binding to the extent that the specification in question is agreed directly between the customer and the seller.

9.2. Passat Energy forbeholder sig ret til uden forgående varsel løbende at foretage de konstruktionsændringer som Passat Energy måtte finde nødvendige

10. Responsibility regardring lack of delivery

10.1. Upon receipt, the buyer must review the delivery to ensure that the delivery is defective and in accordance with the order confirmation.
Reklamation over mangler skal ske straks efter modtagelsen, eller straks efter manglen har vist sig.Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

10.2. Passat Energy mangelansvar for arbejds- og materialefejl er ifølge købeloven. Passat Energy er dog alene ansvarlig for mangler, såfremt køber godtgør at det købte er mangelfuldt og at produktet er monteret og anvendt i henhold til Passat Energy forskrifter.

10.3. Viser der sig i perioden (I følge10.2) fejl som nævnt i 10.1 er Passat Energy berettiget til at foretage afhjælpning på eget værksted, hos køber eller foretage ombytning. Fragt til og fra Passat Energy afholdes af køber.

10.4. If the buyer proves that repeated attempts at remediation have not remedied a defect, the purchase can be canceled. The buyer is not, unless there is gross negligence on the part of the seller, entitled to compensation or proportionate refusal.

10.5. The seller is under no circumstances, even in the event of gross negligence, liable for operating losses, loss of profit or indirect loss as a result of a defect in the delivered goods.

11. Return / Right of withdrawal

11.1. 14 days right of withdrawal:
The buyer has 14 days to notify that they regret the purchase and then 14 days to send the item back.

11.2. If the item has been taken into use, -30% of the refunded amount is deducted.
(An item is only used if it is used beyond what is possible by trying out the item in a physical store.)

11.3. Returns of goods can only be made by prior agreement, and against the applicable return fee.

11.4. The buyer pays the cost of return

12. Product liability

12.1. Seller is responsible for product liability for personal injury in accordance with Danish law.

12.2. Passat Energy er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises at skade skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Passat Energy eller andre som Passat Energy har ansvaret for. Passat Energy er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter fremstillet af køber, eller for produkter, hvori genstanden leveret af Passat Energys indgår.

12.3. Viser der sig i perioden (I følge10.2) fejl som nævnt i 10.1 er Passat Energy berettiget til at foretage afhjælpning på eget værksted, hos køber eller foretage ombytning. Fragt til og fra Passat Energy afholdes af køber.

12.4. Passat Energy er under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.

12.5. Selv om Passat Energy i enkelte tilfælde måtte frafalde krav og rettigheder over for køberen, bevirker dette ikke at Passat Energy har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkrete.

13. Force Majeure

13.1. Passat Energy er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inde for rimelig tid bliver umulig på grund af force majeure. det samme gælder forsinkelser eller mangel ved leverancer fra underleverandør. Passat Energy påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber.

14. Choice of law and venue

14.1. Enhver tvist mellem Passat Energy og køber afgøres af dansk ret.

14.2. Værnetinget er hjemtinget for Passat Energy herunder Vestre Landsret, såfremt de til enhver tid gældende regler for landsretsbehandling er opfyldt

15. Translation

15.1. Vejledende oversættelse af disse salgs og leveringsbetingelser på Tysk, kan rekvireres hos Passat Energy. Ved uoverensstemmelse har den danske udgave fortrinsret.