Compact C4 buffer

Compact C4 buffer
Compact C4 buffer kan modulere driften fra 12,2 kw - 42,3 kw.
Compact C4 buffer pausefyre
Compact C4 buffer virkningsgrad 92 %
Compact C4 buffer er som standard monteret med iltstyring
Compact C4 buffer kan fyre med træpiller i størrelsen 6 og 8 mm.
Vi anbefaler at man køber træpiller, som er DIN godkendt.

Tilbehør – medfølger Iltstyring

For at opnå optimal forbrænding er Compact kedlen forsynet med iltstyring. Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget. Herved opnås en optimal, miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Renseværktøj

Håndsvinget anvendes til manuel rensning af rørbatteri ved at dreje spiralerne (turbolatorerne) i konvektionsdelen. Boremaskine kan også anvendes ved brug af beslag, i stedet for håndsving. Askeskraber bruges til tømning af brændkammeret, når man vil slukke for kedlen. Installation af Compact kedlen Den effektive styring af forbrændingen har betydet, at Compact biokedler installeres med trykekspansion. Anlæg placeres og installeres efter Passats forskrifter med termostatisk kedelshunt ellers bortfalder garantien på Compact kedlen.

Compact C4 400 Liter Buffer

– Kan modulere driften fra 12,2 kw – 42,3 kw.
– Pausefyre
– Virkningsgrad 92 %
– Er som standard monteret med iltstyring
– Kan fyre med træpiller i str. 6 og 8 mm.