Spar på varmeregningen medn Compact C2 650 L

Når du fyrer med biobrændsel, vil du normalt få en væsentlig besparelse på din varmeudgift. Besparelsen vil være individuel, men en besparelse på 40-60% vil oftest forekomme, ligesom tilbagebetalingstider vil være på 2-4 år, afhængig af varmeforbruget og investeringen.

  • Compact C2 650 L kan modulere driften fra 6,3 kw - 23,9 kw.
  • Compact C2 650 L pausefyre
  • Compact C2 650 L virkningsgrad 91 %
  • Compact C2 650 L er som standard monteret med iltstyring
  • Compact C2 650 L kan fyre med træpiller i størrelsen 6 og 8 mm.

Vi anbefaler at man køber træpiller, som er DIN godkendt.

Tilbehør – medfølger Iltstyring

For at opnå optimal forbrænding er Compact kedlen forsynet med iltstyring. Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget. Herved opnås en optimal, miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Renseværktøj

Håndsvinget anvendes til manuel rensning af rørbatteri ved at dreje spiralerne (turbolatorerne) i konvektionsdelen. Boremaskine kan også anvendes ved brug af beslag, i stedet for håndsving. Askeskraber bruges til tømning af brændkammeret, når man vil slukke for kedlen. Installation af Compact kedlen Den effektive styring af forbrændingen har betydet, at Compact biokedler installeres med trykekspansion. Anlæg placeres og installeres efter Passats forskrifter med termostatisk kedelshunt ellers bortfalder garantien på Compact kedlen.

INSTALLATIONSDATA

Magasin
H:
B1:
B2: Magasin
L1:
L2: M. skubber
L3: M. håndtag
L4: Top af keddel
L2 + L4: Total 
Vægt:
650 liter
1.520 mm.
500 mm.
680 mm.
580 mm.
850 mm.
150 mm.
715 mm.
1.565 Liter.
575 Kg.

TEKNISKE DATA

Vandindhold
E: Højde røgrør
R: Diameter rør
C: Højde fremløb
D: Højde retur 
F: Afstand fra front. Fremløb
G: Afstand fra front. Retur/rørrør
T: Rørtilslutning
Hedeflade:
Prøvetryk/Arbejdstryk
El-forbrug
Anbefalet min. skorsten
60 liter.
1195 mm.
160 mm.
1145 mm.
335 mm.
310 mm.
515 mm.
1" (F/R)
1,9 m2.
4/2,5 bar.
145 W.
Ø150 indv. mm.