Compact C16

Passat Compact kedel er udviklet til at være på forkant med markedet. Kedelen vil i mange år fremover sikre Dem en effektiv miljørigtig og økonomisk forbrændning af biobrændsel. Årsagen hertil er kedlens høje virkningsgrad, lave emissionværdier samt avancerede styring. Når de modtager kedlen, er den fra fabrikken indstillet i styringen, så der umiddelbart kan fyres med træpiller.

Tilbehør – medfølger Iltstyring

For at opnå optimal forbrænding er Compact kedlen forsynet med iltstyring. Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget. Herved opnås en optimal, miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Renseværktøj

Håndsvinget anvendes til manuel rensning af rørbatteri ved at dreje spiralerne (turbolatorerne) i konvektionsdelen. Boremaskine kan også anvendes ved brug af beslag, i stedet for håndsving. Askeskraber bruges til tømning af brændkammeret, når man vil slukke for kedlen. Installation af Compact kedlen Den effektive styring af forbrændingen har betydet, at Compact biokedler installeres med trykekspansion. Anlæg placeres og installeres efter Passats forskrifter med termostatisk kedelshunt ellers bortfalder garantien på Compact kedlen.

TEKNISKE DATA

Effekt Træpiller:
Effekt Korn:
Røgrør:
Frem og Retur studs 2,5"
Vægt:
Hedeflade:
Vandindhold i kedlen:
Prøvetryk:
Arbejdstryk:
185 KW.
158 KW.
300 mm.
 
1.600 kg.
16 m2.
490 l.
4 bar.
2,5 bar.