Atmos DxxP Serien

Atmos DP kedlen er en solid og robust kedelløsning til træpiller. Træpillekedlen er opbygget med løs pillebrænder som valgfrit kan placeres i højre eller venstre side. Pillebrænderen forsynes med træpiller fra siloen ved hjælp af en snegl. Atmos kedlen kan som standard leveres med 250 L og 500 L silo.

Atmos 25 pillebrænderen vil (når der er brug for varme) selv køre træpiller ind i brænderen og tænde op. Når varmebehovet stopper, vil brænderen selv slukke og stå standby til næste optænding.

Opfyldning af silo, rensning af brændselskammer og fjernelse af aske skal ske hver 1 – 14 dage, afhængig af pillekvaliteten. Kedlen kan forsynes med automatisk askeudtag, hvilket vil medføre mindre vedligeholdelse.

Atmos DCxxGD Serien

Atmos Brændekedler
Atmos er en forgasningskedel (underforbrændingskedel) med en meget høj virkningsgrad på over 90%.

Kedlen er opbygget med to kamre
Brændet placeres i det øverste kammer, mens forbrændingen af gasserne sker i det nederste keramisk brændkammer.

Kedlen er opbygget i pladejern med låger i støbegods. Isolering er udført med mineraluld, og udvendig er kedlen beklædt med grå dækplader.

Kedlens forbrænding kontrolleres af en regulator, der automatisk åbner og lukker efter den ønskede kedeltemperatur, samt en termostatstyret røggassuger, der automatisk stoppes efter udbrænding af brændslet Desuden er kedlen forsynet med en termostat for styring af pumpe til akkumuleringstank.

Kan kobles direkte til eksisterende centralvarmeanlæg
Atmos brændekedlen er godkendt af arbejdstilsynet for installation med trykekspansion. Dette giver mulighed for at tilkoble kedlen direkte til det eksisterende centralvarmeanlæg, desuden bliver en ny installation ofte nemmere og billigere.

Atmos kedlen skal tilsluttes akkumuleringstank og forsynes med kedelshunt. Hertil anbefales Laddomat 21 system.

Information om Atmos DxxP og DCxxGD

Atmos DxxP
– Ydelse fra 4-24 kw+
– Høj komfort
– Høj effektivitet 90% – 93%
– Kedlen er godkendt efter EN303-5 klasse 3
– kan fyre med træpiller i str. 6 og 8 mm. 
– Kedlen kan monteres med trykekspansion
– Automatisk optænding

Atmos DCxxGD
– Ydelse fra 19-50 kW
– Leveres med røggassuger, der styres af kedlens temperatur
– Stort brændkammer – færre fyringer pr. dag
– Forvarmning af primær og sekundær luft – giver høj virkningsgrad
– Lille størrelse og vægt i forhold til ydelse
– Mulighed for installation med trykekspansion